TUSSENKOMST MUTUALITEIT

KINESITHERAPIE

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft: Kostprijs per behandeling: tarieven bepaald door het RIZIV.

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft: Kostprijs per behandeling: tarieven bepaald door het RIZIV.

COURANTE AANDOENINGEN
alles wat niet bij F of E- pathologie behoort

F-PATHOLOGIEËN
na operatie of immobilisatie...

Per pathologie is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met terugbetaling. De eerste 60 zittingen worden terugbetaald aan het normale terugbetalingstarief. Vanaf de 61ste sessie krijgt u een verminderd terugbetalingstarief.

Er zijn een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk tegen een buitengewoon verhoogde tegemoetkoming.

E-PATHOLOGIEËN
ernstige aandoeningen

PERINATALE KINESITHERAPIE

Er worden maximum 9 beurten per zwangerschap terugbetaald.

Bij behandelingen waarbij het indiba active toestel gebruikt wordt, wordt 10€ extra aangerekend. Hiervoor is geen terugbetaling van het RIZIV voorzien.

INDIBA ACTIVE-TOESTEL

OSTEOPATHIE

Osteopathie behandelingen worden maximaal vijf maal jaarlijks terugbetaald. Het bedrag van terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit. Informeer u hieromtrent bij uw mutualiteit. Kostprijs per behandeling: 55€. Geen voorschrift nodig.